Fiske

Ljusnans bredde ved Gjestgivergården er en av de beste for strømfiske etter harr, ørret og sik. Mittåns vannsystem med Grunsjön er flott for fiske etter ørret, røding og harr. Utenom disse populære stedene, finnes det også mange andre tjern og vann med riklig bestand med edelfisk.


Mäter fisken

Fiskekort kan kjøpes til følgende fiskevann: Långå, Hede, Ransundet, Messlingen og Ljusnedals fiskeområde.


Kart, fiskeregler og informasjon om fiskebestanden i de ulike vannene finner du i resepsjonen. En lokal fiskeguide hjelper deg med valg av rett utstyr til de ulike vassdragene. Hver dag skriver vi ut detaljert værrapport som kan hentes i resepsjonen.
Båter kan også leies i de mest populære vannene.