Fiske

Ljusnans älvsträcka förbi Gästgivargården för strömfiske efter harr, öring och sik samt Mittåns vattensystem med Grundsjön för fiske efter öring, röding och harr.
Förutom de här vattnen finns det många fina mindre tjärnar och sjöar med riklig tillgång på ädelfisk.

Mäter fisken Fiskekort kan köpas till följande fiskevatten: Långå, Hede, Ransundet, Messlingen och Ljusnedals fiskevårdsområden.
Kartor, fiskeregler och information om fiskebeståndet i de olika vattnen finns. Lokal fiskeguide hjälper dig med val av rätt utrustning till de olika vattendragen.
Uppdatering av en detaljerad väderleksprognos sker dagligen.
Båtar finns att hyra i de mest populära vattnen.