Jakt
Jakt fågel

På skogsfågel och björn i börjar i augusti.

Älgjakten i början på september.

För jaktintresserade kan vi arrangera jakt på både storvilt och småvilt på egna marker.

Björnspillning